คลินิกทันตกรรม UK Dentice

เกี่ยวกับ

"ใส่ใจในการรักษา ด้วยประสบการณ์ 22 ปี"
สาขาแรกปี 1995

คลินิกทันตกรรมเดนทีช เปิดให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแบบครบวงจร
สำหรับกลุ่มบุคคลทุกวัย เรามีทีมบุคคลากรและทีมทันตแพยท์ที่มีความรู้ความชำนาญ
คอยดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สะอาดปลอดเชื้อ
ด้วยระบบควบคุมคุณภาพโดยเน้นการรักษาและการให้บริการที่มีมาตรฐาน

- ทันตกรรมจัดฟัน
      จัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันได้แก่ ฟันยื่น ฟันเก ฟันล่างสบคร่อมฟันบน ราคาของการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับความยากของแต่ละเคส เคสที่มีความยากจะมีแผนการรักษาที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการรักษานานกว่า
ทันตกรรมจัดฟัน - แบบติดเครื่องมือ (braces)
      คือการจัดฟัน โดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะหรือแบบเซรามิคไว้ที่ผิวฟันด้านหน้าแล้วใส่ลวดและยางผ่านเครื่องมือ ฟันจะเคลื่อนและเรียงเป็นระเบียบโดยการปรับเครื่องมือทุกเดือนโดยทันตแพทย์ มองเห็นเครื่องมือและสีสันของยางชัดเจน
การจัดฟันแบบใส(Invisalign)
      คือการจัดฟันโดยชุดเครื่องมือที่ทำขึ้นเฉพาะบุคคล ชุดเครื่องมือจัดฟันใสจนแทบมองไม่เห็นว่าท่านกำลังใส่ชุดเครื่องมือจัดฟัน ท่านจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของฟันตั้งแต่เริ่มจัด ระหว่างจัดและหลังจัด โดยผ่านแผนการรักษาแบบ 3 มิติ ชุดเครื่องมือจัดฟันจะช่วยให้ฟันเปลี่ยนตำแหน่ง โดยการเปลี่ยนชุดเครื่องมือจัดฟันทุกๆ 1-2 สัปดาห์ด้วยตนเอง จึงสะดวกสบาย ท่านสามารถจัดฟันได้โดยลดเวลานัดพบทันตแพทย์ และได้ผลการรักษาตรงตามแผนการรักษา

- ทันตกรรมรากเทียม - ใส่ฟัน
      ใช้ในการทดแทนฟันที่ถูกถอนออกไป ข้อดีของรากเทียมคือ ฝังแน่นอยู่ในกระดูกจึงให้ความรู้สึกและความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

- ทันตกรรมสำหรับเด็ก - FUNCTIONAL EDUCATION APPLIANCE (EF)
      เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ' การทำฟันเด็กต้องการความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมและทรรศนคติของเด็ก เพราะมีความอดทนและสมาธิที่สั้นกว่าผู้ใหญ่จึงต้องการการหลอกล่อ รวมถึงการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำ
       EF คือเครื่องมือที่ใช้ในงานรักษา และแก้ไขความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรบนและล่าง รวมทั้งช่วยแก้ไข Abnormal habits หรือพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลของโครงสร้างกล้ามเนื้อใบหน้า และรอบปาก เช่น การดูดนิ้ว ลิ้นดุนฟัน การกัดริมฝีปาก การหายใจทางปาก รวมทั้งลักษณะฟันล่างคร่อมฟันบนด้วยการใช้เครื่องมือ EF ในระหว่างอายุ 4-12 ปี จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมและโครงสร้างกระดูกขากรรไกรให้กลับสู่ปกติและช่วยให้การจัดฟันง่ายขึ้นด้วยการแก้ไขแต่เนิ่นๆ

- ทันตกรรมบูรณะฟัน - อุดฟัน
      การอุดฟันช่วยบูรณะฟันที่เสียหายจากฟันผุให้กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติและมีรูปทรงเหมือนเก่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันผุเพิ่มขึ้น เพราะทันตแพทย์จะกำจัดส่วนที่แบคทีเรียอาจจะเข้าไปในตัวฟันออก และเลือกวัสดุอุดฟันที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

- ทันตกรรมตกแต่ง - วีเนียร์ (Veneer)
      วีเนียร์ (Veneer)เป็นการนำวัสดุที่มีหน้าตาคล้ายฟันมาเคลือบหรือแปะที่หน้าฟันโดยวีเนียร์นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสวยงามของฟันและช่วยป้องกันการทำร้ายของผิวฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถช่วยให้คนที่มีฟันห่าง, ฟันเล็ก, ฟันบิ่น, ฟันเกเล็กน้อย, ฟันที่มีสีไม่เสมอกัน หรือฟันเหลืองมากๆ ก็สามารถกลับมาสวยงามได้

- รักษารากฟัน
      ในกรณีที่ฟันผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวด บวม หรือมีไข้ต่ำๆ จากถุงหนองที่บริเวณปลายรากฟัน ฟันซี่ดังกล่าวจำเป็นได้ต้องรับการรักษาคลองรากเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกไป

- รักษาโรคเหงือก
      อาการเหงือกอักเสบ : อาการอักเสบของเหงือกที่เกิดจากคราบแบคทีเรียสะสมตามร่องเหงือกนี้เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหงือก ถ้าการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวันไม่สามารถขจัดคราบแบคทีเรียได้ทั้งหมด ก็จะทำให้เกิดสารพิษที่จะทำลายเนื้อเยื่อเหงือก และเกิดเหงือกอักเสบ อาจมีการเลือดออกขณะแปรงฟันหรือขัดฟัน ในระยะเริ่มแรกนี้ อาการสามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อยังไม่ถูกทำลาย
      อาการปริทนต์ : ในระยะนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว ร่องเหงือกจะกลายเป็นโพรงที่เศษอาหารและหินปูนจะเข้ามาสะสม การรักษาและการดูแลที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสียหายได้
      อาการปริทนต์ขั้นรุนแรง : ในระยะสุดท้ายนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว และทำให้ฟันโยก ซึ่งจะส่งผลต่อการเคี้ยว ถ้าไม่ได้รับการรักษาแบบทันท่วงที อาจจะต้องถอนฟันในที่สุด
      โรคปริทันต์ เกี่ยวข้องกับการสะสมของคราบหินปูน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การรักษาจะต้องมีการขูดหินปูน และ เกลารากฟัน

- ศัลยกรรมช่องปาก - ฟันคุด
      โดยทั่วไปเรามักเข้าใจกันว่าศัลยกรรมช่องปากเป็นเพียงงานถอนฟัน ผ่าฟันคุด แต่จริงๆแล้ว งานศัลยกรรม ช่องปากเป็นงานรักษาที่กว้างกว่าการถอนฟันและผ่าฟันคุดอยู่มากของระบบบดเคี้ยวอาหารและการทำหน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่มีสาเหตุจากโรคฟันเช่นการติดเชื้อรุนแรง กระดูกขากรรไกรยื่น ยาว สั้นหรือเบี้ยวการปลูกฟัน การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การรักษาถุงน้ำ หรือเนื้องอก บริเวณช่องปาก การรักษากระดูกขากรรไกรแตกหัก การเจ็บปวดของกระดูกข้อต่อขากรรไกร การอักเสบ ของปลายประสาทบริเวณใบหน้า การปลูกถ่ายกระดูกในบริเวณที่มีความผิดปกติ การแก้ไขภาวะโรค หยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apneas) ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการของใบหน้าประเภทต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม

- ฟอกสีฟัน
      การฟอกสีฟัน คือ การทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ ดูขาวขึ้น ฟันที่เปลี่ยนสี เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจาก ภายนอกตัวฟัน (Extrinsic) เช่น สีจากอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ เป็นต้น  สาเหตุจากภายในตัวฟัน(Intrinsic) เช่น การสะสมสารมีสีข้างในเนื้อฟันขณะสร้างฟัน หรือในกรณีฟันตาย เป็นต้น


แผนที่การเดินทาง

เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 - 20.00 น.


 

แกลลอรี่

ที่ตั้งของเรา

โทร  ::  089-129-4829
ที่อยู่  ::  Tops อุดมสุข ชั้น 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างซอย 7 และ 9
เว็บไซต์  ::  ukdentice.uteeni.com/

ติดต่อเรา

Poweredby white
udomsuk, tooth doctor, คลินิคหมอฟัน, dental practice, toothache, Pravet, หมอจัดฟัน, ถนนศรีนครินทร์, จัดฟันinvisalign, จัดฟันใส, จัดฟันโลหะ, เปิดมานาน20ปี, ใส่ใจบริการ, จัดฟันเด็ก, สุขุมวิท103, Dental Clinic, Orthodontics, Dental care อุดมสุข, หมอฟัน, คลินิคหมอฟัน, ร้านทำฟัน, ปวดฟัน, ประเวศ, หมอจัดฟัน, ถนนศรีนครินทร์, จัดฟันinvisalign, จัดฟันใส, จัดฟันโลหะ, เปิดมานาน20ปี, ใส่ใจบริการ, จัดฟันเด็ก, สุขุมวิท103, คลินิคทันตกรรม, จัดฟัน, บริการด้านทันตกรรม